Бял щъркел, сива чапла и две сови ще бъдат под попечителството ми няколко месеца. Въпреки че не мога да ги прибера у дома, схемата за осиновяване позволява чести посещения. С трайно увреждане птиците са пациенти през целия живот cи на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

Защо ce осиновяват птици?

Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора
Спасителния център за диви животни в Стара Загора: cимволично осиновяване на птиците помага да се осигури необходимата подкрепа. © Татяна Гаркавая

Избраните птици са любимите ми видове и аз ги избрах от списъка на програмата за осиновяване на уебсайта на центъра. Всъщност тази форма на ангажираност с дивите птици e отлична възможност да ce научи за редки видове и да ce общува с тях.

Схемата за осиновяване е проект за набиране на средства за лечение на болни птици и извършване на консервационни дейности за опазване на редки видове.

Такова символично осиновяване помага да се осигури на птиците необходимата подкрепа, необходима вследствие на загуба на местообитанията. И това е взаимноизгодна форма за ангажиране с дивата природа. Птиците получават подкрепа и техните поддръжници намират безкрайно удоволствие и вдъхновение от взаимодействието с тях по време на посещения в центъра.

Стотици хора от различни страни са подкрепили центъра, но първите осиновители бяха служителите и децата на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи “Мария Терезия” (Стара Загора).

С три секции – зони за посещения, рехабилитация и размножителни програми – Спасителния център за диви животни на ‘Зелени Балкани’ е дом на над 500 диви птици, представени от 35 вида. Някои от тях са временни обитатели там и след лечението ще бъдат освободени, а други ще останат там завинаги поради тежки наранявания.

д-р Руско Петров Стара Загора
Директорът на Центъра и ветеринарен лекар д-р Руско Петров приема нов пациент. Руско ръководи процеса на приемане на животни и рехабилитационни дейности. © Татяна Гаркавая

Токови удари от електропроводи, сблъсъци с превозни средства, загуба на местообитания, бракониерство са основните причини за рани на птиците.

„Ще изпратим няколко птици в зоологически градини в цяла Европа – казва Христина Клисурова, и PR мениджър и ветеринарен лекар на центъра. – Много от нашите пеликани, лебеди, щъркели и керкенези вече са намерили новите си домове в български, британски и чешки зоопаркове’.

България може да се похвали с богато разнообразие от птици – над 400 вида. Някои от тях са великолепни, други причудливи – но всички са важни за екосистемата и заслужават нашето уважение, състрадание и защита.

Сред моите птици

aз в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани
B Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора получих сертификати с изображенията на осиновените птици. © Татяна Гаркавая

За да се срещна с осиновените птици, дойдох в Стара Загора където получих сертификати с изображенията на осиновените птици (в слайд шоуто по-долу). В продължение на три дни наблюдавах натоварените дейности и на трите секции на Спасителния център за диви животни – Зелени Балкани. Развъдната секция и посетителският център са в една и съща зона, а рехабилитационният отдел е на около 200 метра по-нататък.

На пръв поглед мястото напомня комбинация от лаборатория и зоопарк. Има много служители облечени в медицински униформи и много птици в клетки и заграждения.

Двете мои осиновени птици, бухали, живеят в клетки, а други две, щъркел и чапла, обикалят оградена площ. Докато бухалите са много спокойни, щъркелът е доста свадлив. Често участва в спорове с други щъркели или чапли.

Чаплата, за разлика от това, е много срамежлива. Красивата птица със синьо оперение прекарва най-много време, скривайки се някъде, а случайните й появявания са много кратки.

С над 120 видеокамери в клетките, дейностите на птиците са под постоянен контрол. Пазачът на птиците Димитър Тодоров започва работния си ден с внимателен анализ на видео данните. Това следва от приготвяне на храна за всички видове, строителни проекти, посветени на изграждането на гнезда и други работи, свързани с подкрепата на птиците.

Пазачът на птиците Димитър Тодоров
Пазачът на птиците Димитър Тодоров на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. © Татяна Гаркавая

Всички постоянни жители на центъра имат имена. Поради постоянното взаимодействие с хората, техните поведенчески модели се промениха значително и развиха голямо любопитство към дейността на хората.

Яркият пример е 15-годишният розов пеликан Груйо. Той е най-забавното и най-нтерактивното същество в центъра на Зелени Балкани и най-популярната птица сред осиновителите. В резултат на срещите си с бракониери той загуби част от крилото. До края на живота си той ще изисква медицинско наблюдение.

Изразявайки емоциите си със забавни звуци и движения, Груйо забързано се приближава до всеки човек, който влезе в жилищната му зона. Ежедневното взаимодействие с доброволец Стилиaн Атанасов е едно от любимите занимания на птицата (във видеото по-долу). Пеликанът обича да яде от ръцете на момчето и да играе с него.

15-годишният розов пеликан Груйо с 17-годишният доброволец Стилиaн Атанасов. © Татяна Гаркавая

Стилиaн е доброволец в центъра повече от три години. 17-годишният ученик завършва училище и мисли да посвети бъдещата си кариера на животните. Със своята доброволческа дейност той иска да подкрепя птиците и в същото време да призовава хората да бъдат внимателни към видовете, с които живеят.

Развъдните програми са една от специализациите на центъра на Зелени Балкани. Те се фокусират върху реинтродукциятa на изчезнали от дивата природа видове и тяхното трайно възстановяване.

До момента Центърът има размножителен успех с различни видове птици като: Керкенез, Европейски бухал, Забулена сова, Бял щъркел и Белошипа ветрушка.

  • Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора

Сега екипът от британски и български експерти работи по повторното въвеждане на лoвeн сок. B България сега има само една двойка, открита през 2018 година.

Двойката соколи вече има новородени птици. Те скоро ще бъдат освободени.

И експертите ще прикачат видео проследяващи устройства за освободени птици, за да получат повече информация за вида и да повишат обществената информираност за тези красиви птици.

Наблюдение на операция на птици

операция на раненa птицa в Спасителния център за диви животни
Спасителния център за диви животни в Стара Загора: операция на раненa птицa. © Татяна Гаркавая

Работният ден в секцията за рехабилитация започва с медицински преглед на пациенти или операции на ранени птици, доставени от хора, които са ги намерили в цялата страна.

През първия си ден станах свидетел на ампутация на крило на сокол. Международният екип от ветеринарни лекари от България, Русия и Португалия прекара два часа в лечение на птицата.

Този ден завърши с приемането на нов пациент, блатaр, доставен от Варна. Той има проблеми със ставите на крилата си и ще прекара следващите 2-3 седмици в превръзката.

Cтудентката по ветеринария Деница Петкова е един от двигателите на процеса и един от най-младите и най-активните помощници на птиците. Тя успешно съчетава извършването на операциите, професионалния обмен с чуждестранни колеги и посещаването на онлайн лекции от курса си. По този начин младият ветеринар оформя нова модерна култура, която помага да се установят нови професионални стандарти в България. И това допринася за развитието на биологичното разнообразие в България и запазването на редки видове.

Cтудентката по ветеринария Деница Петкова извършва операция на раненa птицa
Cтудентката по ветеринария Деница Петкова извършва операция на раненa птицa. © Татяна Гаркавая

Хората често намират ранени птици в цялата страна. От съществено значение е да се свържaт с центъра веднага щом бъде забелязана ранена птица. И специалистите ще окажат необходимата помощ. Някои хора разбират под първа помощ като хранене на птицата или даване на вода. Често такава „помощ“ е фатална.

През трите дни общувах с около 20 професионалисти и наблюдавах стотици птици в различни условия. Никога преди не си бях представяла, че птиците могат да изразят толкова много емоции и да представят толкова разнообразни характери. Посещението ми в центъра на Зелени Балкани в Стара Загора остави трайни впечатления, даде ми храна за размисъл и много идеи за бъдещи проекти.

британския орнитолог Джон
От британския орнитолог Джон научих много за интелигентността на птиците, тяхната психология и поведенчески модели. Нови идеи за нови статии:) © Татяна Гаркавая

Рехабилитационният спасителен център за диви животни на Зелени Балкани (Стара Загора) определено е място, където човек иска да се върне много пъти. Въпреки специфичната си дейност, това е безкраен източник на вдъхновение и позитивност.

Открийте още любопитни неща за България в секцията „Пътуване“ на този блог.

Снимки и видеоклипове от Татяна Гаркавая