Тази книга е колективен пътеводител до автентични български консервационни ваканции свързани с наблюдението на птици. Думата „колективен ” означава, че е базиран на 30 интервюта с участници в природозащитните дейности в различни български региони: Поморие, Бургас, Стара Загора, Дуранкулак, София, Котел и др.

Всъщност, този пътеводител е финалният етап на моето двегодишно проучване „Картографиране на устойчиви ваканции в България: комбинирайте доброволчеството и почивката!“, на дейностите, свързани с наблюдението на птици в България. На последния етап, от юли 2021 г. до януари 2022 г., получих финансова подкрепа от Български фонд за жените.

  • НАУЧЕТЕ за най-старата българска доброволческа природозащитна ваканция с 33-годишна традиция от БДЗП.
  • ПРОУЧВАЙТЕ 30 мнения на участниците на доброволчески ваканции в България с наблюдение на птици.
  • ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ към 5+ най-добри природозащитни проекта за наблюдение на птици в България + 3 онлайн общности

5 Акценти от прозренията за опазването на доброволческите празници за наблюдение на птици в България

1 Двете най-стари български ваканции с наблюдение на птици в Поморие и Бургас – Консервационна бригада на Поморийско езеро (26 години) от Зелени Балкани и Природозащитен лагер „Атанасовско езеро“ (33 години) от Българско дружество за защита на птиците
2 Най-големият български проект за гражданска наука – Лагер за опръстеняване на птици на Дуранкулашкото езеро
3 Образователни проекти сред птици от Спасителен център за диви животни в Стара Загора, Зелени Балкани
4 Проектът е посветен на безплатни разходки с птици в София – Sofia Bird Walks
5 Екскурзия в природен резерват в Котел, едно от популярните местообитания на лешояди в България – Природен парк „Сините камъни“.

Съдържание

Въведение
ГЛАВА 1 Дешифриране на „зелени наративи“.
1.1 Ценности, доброволчество и общо обучение
1.2 Социосемиотична етнография
1.3 Изследвания на действие
1.4 Перспективите пред България
ГЛАВА 2 Български съвместни практики: исторически преглед.
2.1 Читалищата в България и ученето през целия живот
2.2 Бригадирското движение в България и културната „колонизация“ на обществото
2.3 Съвременни екоинициативи и алтернативен туризъм
„Допълнителни Прозрения“: Три най-добри български онлайн ресурса за наблюдатели на птици
ГЛАВА 3 Природозащитен лагер „Атанасовско езеро“: Колаборации.
3.1 Най-старата българска еко ваканция
3.2 Преброяване на птици: природата е книга, а видовете са нейните азбуки
3.3 Къмпингът за преосмисляне на жизнените ценности
3.4 Развивайки любопитството към птиците
„Допълнителни Прозрения“: Курс за идентифициране на птици от БДЗП
ГЛАВА 4 Консервационна бригада на Поморийско езеро: Избори.
4.1 Символът на Консервационната бригада на Поморийско езеро
4.2 Почивката на половин работен ден със забавление на пълен работен ден
4.3 Документиране на сензация
4.4 Предизвикване на джендър стереотипи
„Допълнителни Прозрения“: Казус: Интерактивна онлайн комуникация за екологични проекти
ГЛАВА 5 Спасителен център за диви животни в Стара Загора: Имена.
5.1 Птици с увреждания на специални мисии
5.2 Как осинових четири диви птици
5.3 Наблюдаване на операции с птици
„Допълнителни Прозрения“: Възстановяване на видовете. Лешояди в природен парк „Сините камъни“
ГЛАВА 6 Лагер за опръстеняване на птици на Дуранкулашкото езеро: Изгреви.
6.1 Уловени птици, фотосесии и етика
6.2 Отложен полет
6.3 Жени и деца в орнитологичния свят
„Допълнителни Прозрения“: Два полезни онлайн инструмента за идентифициране на птици
Заключения
Библиография

Насладите се на четенето!