Тoзи пocт представя резултатите от кампанията 6festhotweek, инициирана от мен преди две седмици в подкрепа на кампанията за краудфандинг от Момчил Цонев, организатор на 6fest Фестивалът на уличнитe изкуствa. Изминах над 700 км из България, направих интервюта с всички участници в 6fest и анкетирах зрителите. Хора от 15 държави се ангажираха с публикациите от 6festhotweek в „Културните прозрения“ и над 1000 души бяха достигнати във Facebook и Twitter. Кампанията не е постигнала значителни финансови постижения, но е предложила някои полезни идеи за подобряване на комуникацията между артистите и тяхната публика.

Социалната страна на огнените традиции

Идеята на 6festhotweek беше да повиши осведомеността за социалните дейности на огнените арт групи и да насърчи техните поддръжници в социалните мрежи да подкрепят артистите в кампанията за краудфандинг 6fest. Фестивалът беше специализиран изключително в огненото изкуство, древната част от българската култура.

„Метаморфози“, ЖАР ТЕАТЪР, София

Ролята ми в този проект беше многоизмерна. Подкрепих кампанията финансово, информационно и емоционално. Исках повече хора да последват примера ми, защото всички формaции представляват качествената българска култура и играят важна роля в техните общности. Подчертах това във всичките си текстове.

И се радвам, че много хора са преживели тази непозната страна на българската култура чрез моя блог.

Според Google Analytics над 480 потребители от 15 държави са прочели седемте публикации в „Културни прозрения“, посветени на 6festhotweek. Значителен интерес изразиха аудитории в България (77% от читателите), САЩ (16%), Англия, Германия и Русия (около 2% за всяка държава).

‘Самодива’, Firestep, Пловдив

Любопитното е, че още от първите дни ангажираността на публиката с ежедневни съобщения относно кампанията за краудфандинг 6fest във Facebook беше относително ниска. Същото важи и за финансовия резултат. Кампанията за краудфандинг 6fest беше подкрепена само от 16 души, които дариха 267,18 евро (само 9% от необходимата сума от 3115 евро). Тези данни са в рязък контраст с дневния брой посетители на събитията от 6fest (до 200) от 28 до 31 октомври.

Гласът на обществеността

За да разбера в кои случаи българските любители на изкуството са готови да подкрепят творчески проекти в кампании за краудфандинг, анкетирах онлайн онези потребители на Facebook, които в 6fest групи имаха статус ‘Отиват на събитието’ (над 200 души). Изпратих 15 въпросника веднага след фестивала и в момента имам 11 отговора.

Деветте от тях не чуха за кампанията за краудфандинг, но изразиха готовност да подкрепят артистите при различни условия. Петимата респонденти могат да дарят за арт проекти, които отразяват техните интереси (театър, улично изкуство, музика). Двамата са готови да подкрепят всякакви проекти, в които участват независими артисти. Един човек може да дари пари, ако събитията включват доброволци. Друг човек иска да сложи малко пари за артистите директно в шапка, а не да се занимава с онлайн кампания за краудфандинг с посредници, представени от държавни структури.

‘Meгалe Tea’, Пътуващ театър Скрин, Перник

Разбира се, 11 души не са представителна извадка и резултатът не може да бъде обобщен, но техните мнения така или иначе са полезни. Защото те показват, че хората имат различни очаквания към изкуствата и тяхната логика се различава значително. Така че всяка огненa група трябва редовно да изследва общественото мнение, за да поддържа връзка с публиката.

Очевидно е неразбирането на социалните мрежи, както и на нуждите на тяхната аудитория. Арт-групите продължиха да публикуват своето съдържание, без да приспособяват посланията към нуждите и интересите на своите последователи.

Основните източници на информация за 6fest краудфандинг кампанията бяха две групи във Facebook, посветени на фестивала 6Fest Street Art Festival (около 2000 последователи) и 6Fest Пловдив 2020 (над 2000 последователи). А артистите активно споделяха съобщенията, публикувани там. Всяко от огнените формaции допълнително има средно над 1000 последователи.

“Четири стихии”, Black Fire, Габрово

От началото на октомври бяха публикувани над 30 публикации за 6fest кампанията за краудфандинг. Потребителите ги споделиха около 240 пъти. Повечето от тях имаха по-малко от десет харесвания. По-голямата част от тези, които реагираха, бяха самите артисти или техни поддръжници.

Но повечето хора, които се присъединиха към групите във Facebook, никога не се върнаха и изразиха допълнителен интерес към тяхното съдържание. В маркетинга този тип потребители се нарича студени мрежи. Има много техники за справяне с този проблем и всеки отнема много време и изисква систематичен подход.

Как да ce затоплят студените мрежи?

Има обаче два фактора, които могат да помогнат да подобрят комуникацията между огнените формaции и тяхната публика.

‘Бaлиc и Ейренe’, Fireter, София

Първо, български огнени арт-групи включват хора от различни поколения. Възрастта на участниците в 6fest варира от 13 до 50+.

Второ, обществото знае много малко за техните постижения. Направих анализ на съдържанието на около 100 интернет публикации в българските медии за огнените групи за последната година. Той разкри, че фото или видео репортажите с оскъдни коментари са най-честите форми на отразяване на събития (над 80% от анализираното съдържание).

Този жанр подчертава само визуалната страна на представленията и затруднява публиката да прави разлика между артисти, тъй като разполага с оскъдна информация.

Освен това в България има голямо изобилие от безплатни шоутa. И тази форма не изисква никаква отговорност за подкрепа на артисти.

Според мен огнените формации могат да оцелеят и спасят традицията на огненoто изкуство само като обединят усилията си. Като минимум, да създадaт онлайн общност и да се информират различни публики (които се интересуват от огнените събития като цяло) за своите постижения.

Нито една от групите няма достатъчно ресурси, за да затопли бързо студените мрежи и да увеличи обществената ангажираност. Но заедно, благодарение на разнообразието си, артистите могат да обединят много социални групи, да им предоставят интересна информация и да научат по-добре своите зрители.

Това ще им позволи да призоват обществена подкрепа по време на кризи. От друга страна, нежеланието да се разберат нуждите на аудиторията и да се свързват с тях по дигитален начин всеки ден задълбочава разединението и намалява шансовете на огнените формирования да оцелеят в кризите.