Със своя проект „Равни пред климата“ Вихрен Митев, координатор на проекти Young Caritas София, свързва млади и стари поколения българи чрез доброволчеството. И със своя Екологичен манифест – МанЕко Вихрен свързва България със света чрез международно сътрудничество. Присъединете се към нашия приятелски разговор и научете повече 🙂

Развитие на доброволчеството и лидерството

Доброволци от Young Caritas
Доброволци от Young Caritas: ‘Равни пред климата’ – началото… © Вихрен Митев

Проектът ‘Равни пред климата’ се осъществява в рамките на Програма ‘Равнопоставеност и климатична справедливост‘ от Българския фонд за жените и се фокусира върху овластяването на по-силно засегнати от темата за климатична справедливост жени и възрастни хора.

Проектът се състои от четири събития, които свързват млади доброволци и възрастни хора чрез ежедневни рутинни задачи.

Доброволци от Young Caritas
Доброволци от Young Caritas: практически стъпки за овластяване на жените и възрастните хора. © Вихрен Митев

По този начин Вихрен, един от българските екоактивисти, показва практически стъпки за овластяване на жените и възрастните хора, които са най-засегнати от изменението на климата.

През първото събитие по проекта доброволци от Young Caritas помогнаха на възрастни семейства. Заедно изградиха нови осем системи за капково напояване и работаха по ежедневни задачи като цепене на дърва и разхождане на животни.

Доброволци от Young Caritas
Доброволци от Young Caritas за положителна социална промяна. © Вихрен Митев

‘Young Caritas е уникален по рода си проект, който има за цел да създаде доброволческо движение от младежи с лидерски качества, желаещи да работят за положителна социална промяна’, – казва Вихрен.

В контекста на своята фондация ‘Екологичен манифест – МанЕко’ и Young Caritas Вихрен работи с чуждестранни организации по програмата Еразъм+, с младежки обединения като YOUNGO към ООН и Федерацията на зелените младежи в Европа.

Доброволци от Young Caritas
Доброволци от Young Caritas: Еразъм+ за младежи с лидерски качества. © Вихрен Митев

В момента ce развиват партньорските отношения с обществото, което се бори за нулев отпадък и еко-клубовете на най-големите университети.

Темите, с които Young Caritas ангажира младежите са климатични промени, възобновяеми източници на енергия, чист въздух и чиста вода, организирането на кампании, екологичен начин на живот и пермакултура.

Измерване на успеха чрез каузи

Доброволци от Young Caritas
Доброволци от Young Caritas и традицията на доброволчеството. © Вихрен Митев

Въпреки че българското общество няма традицията на доброволчеството, Вихрен постепенно и успешно въвежда промени, прилагайки системния подход:

Успех е да убедя и широката общественост, че доброволчеството не е загуба на време и свършване на работата на някоя институция, не е нов начин богатите да се възползват от безплатен труд, а е възможност хората с добри сърца да намират съмишленици, които да подкрепят каузите им, а центърът Young Caritas – място, където те се учат да планират и реализират събития, да работят в екип, да търсят връзки с институциите и да намират финансиране за следващите им акции.

Успех е, когато помогна на доброволците да се сработят помежду си, за да могат заедно да осъществяват общи каузи; когато ги свързвам с други организации, от които могат да се учат; когато се върнат с широки усмивки от наше събитие и нямат търпение да организират следващо.

Успех е, когато доброволците си поставят цели и успеят да ги постигнат и решат да се ангажират трайно, ставайки част от ядрото доброволци на Young Caritas.

Екологичният манифест за устойчив живот в България

Доброволци от Young Caritas
Първо официално международно представяне на Екологичния манифест от Вихрен Митев. © Вихрен Митев

През 2018 г. Вихрен създаде организация ‘МанЕко’ и написа Екологичния манифест, който беше консултиран с няколко организации специзирани по екологични теми.

Манифестът беше издаден за първи път в „Дейли нюз Пакистан“ и официално подкрепен от движението „Хартата на Земята“ и от други международни организации.

Второ издание излезе под редакцията на EOTO World (Ню Йорк) – организация към ООН.

Манифестът представя около 100 практики от нашето ежедневие, които всеки от нас може да следва, за да направи живота си по-природосъобразен, енергоефективен и приятен.

Неговата идея е да покаже как гражданите могат да променят бъдещето си чрез личните избори, които правят в ежедневието си. Например, пазаруване на продукти насипно – без опаковка, споделени пътувания, разделно изхвърляне на отпадъци и т.н.

‘Наистина говорим за смяна на моделите на поведение и най-добрият съвет, който мога да дам, е: Започнете с нещо малко и вижте докъде можете да продължите. Важно е всеки да стане част от процесите на промяна, за да може тя да се случи’, – посочва Вихрен.

‘МанЕко’ и европейските лоби акции

Доброволци от Young Caritas
Вихрен в годишната конференция на ООН за климата (COP 25), Мадрид през 2019 г. © Вихрен Митев

Благодарение на участието на Вихрен в годишната конференция на ООН за климата (COP 25) в Мадрид през 2019 г. ‘МанЕко’ стана представител за България на Гражданското климатично лоби в Европа.

Вихрен участва в лоби акции в Европейския парламент и срещи с депутати, с които се разискват възможностите за справедлив преход и спиране на производството на енергия от въглища чрез налагането на данък замърсяване, който да отива за трансформиране на въглищните региони и преквалификация на работниците в мините.

Доброволци от Young Caritas
Българската НПО делегация на среща със зам. министъра на МОСВ по време на конференцията за климата на ООН в Мадрид, през 2019 г. © Вихрен Митев

През 2019 г. Вихрен беше на професионален обмен в САЩ, където създаде партньорство с Еколоджи център в Ан Арбър (Мичиган), което продължи с посещение в България в началото на 2020 г. на менторката му Ребека Мюнинк. Те започнаха работа по два проекта – за създаване на депозитна система чрез поставяне на вендинг машини за разделно изхвърляне на опаковки от напитки, както и по проект в сферата на екологичното образование.

Това означава, че повече българи ще имат възможности да се опитат да се възползват от предимствата на устойчивия начин на живот.

Изображения: Вихрен Митев